Kindercoaching

Kindercoaching is er op gericht te werken aan iets waar kind of jongere tegenaan loopt en wel een extra steuntje in de rug bij kan gebruiken.

Het kan over allerlei dingen gaan; gedrag of gevoelens die moeilijk te verteren zijn; (faal)angst, pesten, overprikkeling, of waar hij of zij zelf dan ook mee komt. Het doel is om samen met jouw/jullie kind te kijken naar de mogelijkheden en de al aanwezige krachtbronnen en kwaliteiten in het kind, naar wat zin heeft en geeft, en van daar uit aan oplossingen te werken.

Ik coach met een combinatie van verschillende methodes en gesprek. Ik gebruik daarbij naast mijn vakkennis en intuïtie mijn scherpe waarnemingsvermogen, mijn eigen levenservaring en creativiteit, en stem mij altijd af op degene met wie ik werk.

Ik zet bij coaching bijv. graag rollenspel in, tekenen, of ander beeldmateriaal, knuffeldieren, of we doen een opstelling met tafelpoppetjes. De methode hangt af van de behoefte van het kind en verschilt per keer. Soms is praten over iets lastig en dan kunnen we het beter tekenen, uitbeelden, of naspelen, of we kunnen eerst even lekker dansen om dingen in beweging te brengen.

Lichtspel_coaching_tekenen
Lichtspel_coaching_opstelling_poppetjes_Belle_kindercoaching

Ik luister intensief, kijk mee naar wat er speelt en bied een veilige ruimte waarbinnen kind voluit en ongefilterd kan vertellen en luchten. Om die veiligheid te garanderen vraag ik eerst toestemming aan mijn coachee voordat ik vervolgens met ouders overleg over wat de beste ondersteuning thuis kan zijn. Soms geef ik kind, of juist ouder(s), een oefening mee om te kunnen integreren waar we tijdens de sessies aan werken.

Vaak zijn er maar een paar sessies nodig om het doel te bereiken. Meestal rond de zes, soms meer, soms minder.

Mijn systemische kijk houdt in dat ik de omgeving en relaties van mijn (kind)cliënt als onderdeel van het proces en doel meeneem. Ieder mens leeft binnen systemen (zoals het gezin en school) die van invloed zijn op de gevoelswereld en het functioneren.

Kinderen laten hun volwassenen zien wat er aan het licht wil komen, wanneer we de tijd nemen te kijken. We mogen en kunnen in verbinding leven met onszelf, elkaar en onze omgeving.

Juist op jonge leeftijd kan het heel waardevol zijn coaching te krijgen om te leren omgaan met mogelijkheden en moeilijkheden. Door meteen te kunnen bijsturen krijgen problemen niet de kans om op te stapelen.

Al aanwezige labels vanuit de GGZ zijn prima om te benoemen maar kunnen ook in de weg staan. Ik laat mij er in eerste instantie niet door (af)leiden, ik kijk naar wat het kind zelf inbrengt en wat er in hem/haar leeft. Als ik vermoed dat er meer nodig is dan coaching, zoals bijv. therapie, zal ik doorverwijzen. Coaching kan in die zin dus ook een filterfunctie hebben en duidelijkheid geven.

Vervelende dingen gaan niet weg door er niet naar te kijken maar kunnen pas veranderen wanneer ze gezien en erkend worden, dan blijkt vaak dat er een schat in ze verborgen ligt. De schaduwkant, dat wat we afwijzen in onszelf, is juist zo belangrijk om vrij spel te geven, zodat het kan ademen en er balans komt.

Alle gevoelens leren ons iets. De plezierige en fijne gevoelens, en ook de pijnlijke kanten, de onvermogens, het hoort er allemaal bij. Alles mag er zijn. Welkom met alles dat momenteel in jou leeft.

Prikkelmanagement

Voor kinderen

Kom je me vertellen wat je nodig hebt?

Lichtspel_coaching_tekenen_kind

Voel jij je ook wel eens rottig? Boos, bang of verdrietig bijvoorbeeld? Dan ben je een echt mens! Iedereen heeft dat en dat hoort bij het leven.

Maar soms duurt het zo lang en word je alleen maar meer moe, somber of boos, of krijg je er buikpijn van.

Of misschien vind je het akelig in de klas, en weet je niet wat je kunt doen of wie je kan helpen? Of is er iets dat je niet zo goed durft te vertellen?

Soms vind je gedrag van een ander kind, of juist van jezelf niet zo leuk, en dan is het fijn dat te vertellen aan iemand die jou helpt.

Ik vind niets gek en luister graag naar jou, en dan kijken we samen naar een oplossing.

Soms weet je misschien niet zo goed wat je wil vertellen, of hoe. Dat is niet erg, dan kun je het misschien tekenen, of dan spelen we het na.

Wat we bespreken blijft tussen ons als jij dat wil. Ik vertel jouw ouders niets dat jij niet wil dat ik ze vertel, ik overleg altijd eerst met jou.

Soms voelen dingen vervelend en vinden we dingen stom. Dan stoppen we het in het 'donker'; maar het helpt jou juist wanneer we naar die dingen kijken. Dan schijnen we er een lichtje op. Net zoals de maan en sterren die licht geven in de nacht, of een zaklamp in het donker, zodat je kunt zien waar je loopt en waar je heen wil. Alles in jou is goed en mag er zijn!

"Alle Kinder sind gut und alle Eltern auch" - Bert Hellinger 

(grondlegger systemisch werk)